Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 26.E1

26.E1 - Vester Hjermitslev østPlannummer
26.E1

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende i den østlige ende af Vester Hjermitslev. Området må anvendes til erhvervsformål herunder lagervirksomhed m.m.

V. Hjermitslev

Lokalplaner inden for området:
219 (vedtaget)

Status: Vedtaget