Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 26.C1

26.C1 - Vester HjermitslevAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
V. Hjermitslev

Bebyggelsesprocent
60%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter Vester Hjermitslev bymidte. Området må anvendes til centerformål.

Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Butikker skal etableres i stueetagen.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Vester Hjermitslev er 1.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 1.000 m² for dagligvarer og 500 m² for udvalgsvarer.

V. Hjermitslev

Lokalplaner inden for området:
219 (vedtaget)

Status: Vedtaget