Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 26.B4

26.B4 - Assenbækvej /EngkrogenAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
V. Hjermitslev

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende på hjørnet af Assenbækvej og Engkrogen. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges

V. Hjermitslev

Lokalplaner inden for området:
219 (vedtaget)

Status: Vedtaget