Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 26.B3

26.B3 - Assenbækvej østPlannummer
26.B3

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende i Den østlige del af Vester Hjermitslev. Området må anvendes til boligbyggeri. Se iøvrigt de generelle rammer

V. Hjermitslev

Lokalplaner inden for området:
219 (vedtaget)

Status: Vedtaget