Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 26.B2

26.B2 - Assenbækvej/ KærgaardsvejAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
V. Hjermitslev

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende langs Assenbækvej og Kærgaardsvej. Området må anvendes til boligbyggeri.

Se iøvrigt de generelle rammer

V. Hjermitslev

Lokalplaner inden for området:
219 (vedtaget)

Status: Vedtaget