Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 26.B1

26.B1 - Vester HjermitslevAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
V. Hjermitslev

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende i den vestlige del af lokalbyen Vester Hjermitslev. Området må anvendes til åben-lav boligbebyggelse. Se iøvrigt de generelle rammer

V. Hjermitslev

Lokalplaner inden for området:
219 (vedtaget)

Status: Vedtaget