Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.S4

25.S4 - Feriecenter Grønhøj StrandPlannummer
25.S4

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
110%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
6

Anvendelse
Området kan anvendes til sommerhusbebyggelse med tilhørende faciliteter som centerbygning, multihal, varmecentral og fællesområder. Der kan indenfor området opføres yderligere bebyggelse.

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
197 (vedtaget)
246 (vedtaget)
25-005 (vedtaget)
B4 (vedtaget)

Status: Vedtaget