Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.S3

25.S3 - Klitgård, MunkensvejPlannummer
25.S3

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende nord for Munkensvej. Området må anvendes til sommerhusbebyggelse. Den mindste grundstørrelse i området er 2500m².

Bebyggelsens omfang
Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m²

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget