Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.S01

25.S01 - SommerhusområdeAnvendelse generelt
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Ingstrup

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området ligger ud til Vesterhavet ved Munkensvej. Området er fredet.

Bebyggelsens omfang
Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m²

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget