Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.R7

25.R7 - Løkken FiskeparkPlannummer
25.R7

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende på Trudslevvej syd for Munkensvej. Området må anvendes til rekreative formål - herunder fiskepark

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
179 (vedtaget)

Status: Vedtaget