Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.R6

25.R6 - Løkken Klit CampingAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Ingstrup

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger ud til Trudslevvej. Området må anvendes til rekreative formål herunder camping med tilhørende servicefaciliteter og hytter.

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
231 (vedtaget)

Status: Vedtaget