Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.R5

25.R5 - Grønhøj Strand CampingPlannummer
25.R5

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger mellem Grønhøj Strandvej og Kettrupvej. Området må anvendes til rekreative formål herunder camping med tilhørende servicefaciliteter og hytter.

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
129 (vedtaget)

Status: Vedtaget