Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.R4

25.R4 - Camping RolighedAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Ingstrup

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger ud til Grønhøj Strandvej. Området må anvendes til rekreative formål herunder campingplads på op til 500 enheder med tilhørende servicefaciliteter og hytter.

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
25-003 (vedtaget)

Status: Vedtaget