Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.R3

25.R3 - Bynær parkAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Ingstrup

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område på den vestlige side af Tinghøjvej. Området må anvendes til rekreative formål - herunder park eller lignende.

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget