Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.R2

25.R2 - Grønt områdeAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Ingstrup

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område vest for Baunen. Området må anvendes til rekreative formål.

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
216 (vedtaget)

Status: Vedtaget