Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.R2

25.R2 - Grønt områdePlannummer
25.R2

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område vest for Baunen. Området må anvendes til rekreative formål.

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
216 (vedtaget)

Status: Vedtaget