Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.R1

25.R1 - Grønt områdePlannummer
25.R1

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den sydlige del af Ingstrup. Området må anvendes til rekreative formål - herunder græsning m.m.

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
216 (vedtaget)

Status: Vedtaget