Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.O2

25.O2 - Ingstrup EfterskoleAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Plandistrikt
Ingstrup

Bebyggelsesprocent
20%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen er beliggende syd for Grønhøj Strandvej. Området må anvendes til offentlige formål som efterskole med tilhørende værelsesfaciliteter, boldbaner m.m.

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
173 (vedtaget)

Status: Vedtaget