Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.O1

25.O1 - Ingstrup SkolePlannummer
25.O1

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen er beliggende mellem Baunen og Præstegaardsvej. Området må anvendes til offentlige formål som skole, daginstitutioner, boldbaner m.m.

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
216 (vedtaget)

Status: Vedtaget