Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.E2

25.E2 - Feriecenter Grønhøj StrandAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Ingstrup

Bebyggelsesprocent
18%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende nord for Grønhøj Strandvej på Ingeborgvej. Området må anvendes til hotel formål herunder feriecenter med tilhørende hytter og udendørsfaciliteter.

Bebyggelsens omfang
Enkelte bygninger kan opføres i op til 8,5 m.

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
197 (vedtaget)
246 (vedtaget)
25-005 (vedtaget)
B4 (vedtaget)

Status: Vedtaget