Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.E1

25.E1 - Ingstrup SydAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Ingstrup

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område mellem Brødslevvej og Sdr. Ringvej. Området må anvendes til erhvervsformål.

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
216 (vedtaget)

Status: Vedtaget