Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.B2

25.B2 - Ingstrup NordvestAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Ingstrup

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den nordvestlige del af Ingstrup. Området må anvendes til boligformål.

Se iøvrigt de generelle rammer

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
216 (vedtaget)

Status: Vedtaget