Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.B1

25.B1 - IngstrupPlannummer
25.B1

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter størstedelen af lokalbyen Ingstrup. Området må anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
216 (vedtaget)

Status: Vedtaget