Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.T3

24.T3 - Vindmøller ØstrupAnvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Saltum

Anvendelse
Vindmøller med tilhørende anlæg. Der kan i området etableres et besøgscenter med information om vedvarende energi.

Bebyggelsens omfang
Minimum seks ens møller. Minimum 19,8 MW. Højde op til 150 meter

MEGAWATT
19,8

Saltum

Lokalplaner inden for området:
24-003 (vedtaget)

Status: Vedtaget