Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.T2

24.T2 - Vindmøller Sdr. SaltumPlannummer
24.T2

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

MegaWatt der er planlagt for indenfor et vindmølleområde
4,6

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Anvendelse
Vindmøller med tilhørende anlæg

Bebyggelsens omfang
Minimum 2 ens vindmøller. Minimum effekt 4,6 MW. Højde op til 150 meter.

Anvendelse specifik (Plansystem)
8111

Saltum

Lokalplaner inden for området:
24-001 (vedtaget)

Status: Vedtaget