Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.T1

24.T1 - Saltum SolvarmeanlægPlannummer
24.T1

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
3,5 m

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Fælledvej. I området kan der opstilles solvarmeanlæg med tilhørende mindre bygninger.

Saltum

Lokalplaner inden for området:
144 (vedtaget)

Status: Vedtaget