Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.S1

24.S1 - Kordalsbakken, Ørnebjergvej, Stellavej, Laustvej m.fl.Plannummer
24.S1

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området ligger ud til Vesterhavet ved Kordalsvej og Ørnebjergvej. Området må anvendes til sommerhusbebyggelse. Mindste grundstørrelse i området er 2500 m².

Bebyggelsens omfang
Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m²

Saltum

Lokalplaner inden for området:
244 (vedtaget)
25-004 (vedtaget)
B1 (vedtaget)

Status: Vedtaget