Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.R4

24.R4 - Saltum Strand CampingAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde og landzone

Zonestatus
Sommerhusområde og landzone

Plandistrikt
Saltum

Bebyggelsesprocent
15%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Saltum Strandvej. Området må anvendes til rekreative formål herunder campingplads på op til 500 enheder med tilhørende servicefaciliteter.

Bebyggelsens omfang
Enkelte bygninger kan opføres i op til 12,5 m.

Saltum

Lokalplaner inden for området:
170 (vedtaget)
24-002 (vedtaget)
B1 (vedtaget)
B3 (vedtaget)

Status: Vedtaget