Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.R3

24.R3 - Jambo VesterhavPlannummer
24.R3

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Sommerhusområde og landzone

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde og landzone

Bebyggelsesprocent
15%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende mellem Saltum Strandvej og Fårup Sommerland. Området må anvendes til rekreative formål herunder campingplads på op til 1100 enheder med tilhørende servicefaciliteter.

Bebyggelsens omfang
Enkelte bygninger kan opføres i op til 12,5 m.

Saltum

Lokalplaner inden for området:
24-002 (vedtaget)

Status: Vedtaget