Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.R2

24.R2 - Guldager CampingPlannummer
24.R2

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende mellem Bondagervej og P. Ejerstedgaardsvej. Området må anvendes til rekreative formål herunder campingplads med tilhørende servicefaciliteter.

Saltum

Lokalplaner inden for området:
245 (vedtaget)

Status: Vedtaget