Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.R1

24.R1 - Saltum BjergePlannummer
24.R1

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende øst for Saltum. Området kan anvendes som offentligt friareal. Størstedelen af området er Natura 2000 område.

Bebyggelsens omfang
Der kan ikke opføres bebyggelse i området bortset fra mindre bygninger der er tilknyttet områdets funktion som friareal.

Saltum

Lokalplaner inden for området:
144 (vedtaget)

Status: Vedtaget