Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.O1

24.O1 - Nols SøAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Saltum

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Nols Sø vest for Tinghøjvej. Området kan anvendes til offentlige formål.

Saltum

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget