Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.E3

24.E3 - Fårup SkovhusAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Saltum

Bebyggelsesprocent
40%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende syd for Saltum Strandvej. Området kan anvendes til restauration og hotelformål.

Saltum

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget