Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.E2

24.E2 - HøjengaardsvejAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Saltum

Bebyggelsesprocent
40%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Området er beliggende nord for Højengaardsvej. Området kan anvendes til erhvervsformål.

Saltum

Lokalplaner inden for området:
215 (vedtaget)

Status: Vedtaget