Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.E1

24.E1 - Saltum SydPlannummer
24.E1

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende sydøst for Saltum mellem Sdr. Saltumvej og Højengaardsvej. Området kan anvendes til erhvervsformål

Bebyggelsens omfang
Enkelte bygninger over 8,5 m kan tillades hvis såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift kræver det.

Saltum

Lokalplaner inden for området:
140 (vedtaget)
176 (vedtaget)
215 (vedtaget)

Status: Vedtaget