Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.C1

24.C1 - Saltum BymidtePlannummer
24.C1

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området ligger omkring Tinggade og Søndergade i Saltum. Området kan anvendes til blandede bolig og erhvervsformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Saltum er 2.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 2.500 m² for dagligvarer og 1.000 m² for udvalgsvarer.

Saltum

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget