Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.BE1

24.BE1 - Sønder SaltumAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Saltum

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter landsbyen Sdr. Saltum. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning.

Se iøvrigt de generelle rammer

Saltum

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget