Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.B2

24.B2 - Saltum ØstPlannummer
24.B2

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter de eksisterende boligområder i den østlige del af Saltum. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Saltum

Lokalplaner inden for området:
136 (vedtaget)
205 (vedtaget)

Status: Vedtaget