Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 24.B1

24.B1 - Saltum VestAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Saltum

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter boligområderne i den vestlige del af Saltum. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Saltum

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget