Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.R6

23.R6 - Rekreativt område - vest for BredgadeAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Pandrup

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende vest for Bredgade ved Jetsmark Kirkevej. Området må anvendes til rekreative formål - kan anvendes til solfangere/solceller.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget