Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.R6

23.R6 - Rekreativt område - vest for BredgadePlannummer
23.R6

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende vest for Bredgade ved Jetsmark Kirkevej. Området må anvendes til rekreative formål - kan anvendes til solfangere/solceller.

Specifik anvendelse

Zonestatus
Landzone

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
22-001 (forslag)

Status: Vedtaget