Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.R5

23.R5 - Modelflyvebane EngvejenPlannummer
23.R5

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
4.5

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende Engvejen nær Sigsgaardsvej. Området må anvendes til rekreative formål - herunder modelflyvebane.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
164 (vedtaget)

Status: Vedtaget