Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.R3

23.R3 - rekreative område vest for CannerslundvejAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Pandrup

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende vest for Cannerslundvej. Området kan avendes til rekreative formål.

Bebyggelsens omfang
Der må i området kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets drift.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
157 (vedtaget)
208 (vedtaget)

Status: Vedtaget