Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.R2

23.R2 - Bynær parkAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Pandrup

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende øst for Cannerslundvej

Bebyggelsens omfang
Der kan kun opføres bebyggelse nødvendigt for områdets drift.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget