Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.R1

23.R1 - Rekreativt område Pandrup nordvestPlannummer
23.R1

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende nord for det fremtidige boligområde ved Kvorupvej. Området kan anvendes til rekreative formål.

Bebyggelsens omfang
Der kan i området kun opføres bebyggelse der er nødvendigt for områdets drift.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
23-010 (vedtaget)

Status: Vedtaget