Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.O6

23.O6 - Bredgade sydPlannummer
23.O6

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Bredgade i den sydlige del af Pandrup. Området kan anvendes til institutionsformål.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
166 (vedtaget)

Status: Vedtaget