Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.O6

23.O6 - Bredgade sydAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Pandrup

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Bredgade i den sydlige del af Pandrup. Området kan anvendes til institutionsformål.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
166 (vedtaget)

Status: Vedtaget