Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.O5

23.O5 - BredgadeAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Pandrup

Bebyggelsesprocent
65%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Bredgade. Området kan anvendes til offentlige formål som f.eks. kirke.

Bebyggelsens omfang
På Matr. nr. 79o kan der opføres bygninger med en højde på op til 12 m

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
141 (vedtaget)

Status: Vedtaget