Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.O4

23.O4 - LundbakvejAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Pandrup

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Lundbakvej. Området kan anvendes til offentlige formål som administration, institutioner ol.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Pandrup er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
124 (vedtaget)

Status: Vedtaget