Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.O3

23.O3 - VæddeløbsbanenAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Pandrup

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Bredgade. Området kan anvendes til markedsplads, kulturformål, kulturhus ol.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
124 (vedtaget)

Status: Vedtaget