Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.O3

23.O3 - VæddeløbsbanenPlannummer
23.O3

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Bredgade. Området kan anvendes til markedsplads, kulturformål, kulturhus ol.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
124 (vedtaget)

Status: Vedtaget