Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.O2

23.O2 - Pandrup MarkvejAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Pandrup

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Pandrup Markvej. Området kan anvendes til vandværk.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget