Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.O1

23.O1 - BlokhusvejAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Pandrup

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Blokhusvej og Skolevej. Området kan anvendes til skole, institutioner, idrætsanlæg ol.

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
147 (vedtaget)
183 (vedtaget)
224 (vedtaget)

Status: Vedtaget