Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 23.E3

23.E3 - IndustrivejAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Pandrup

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
12,5 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende nord for Industrivej ud mod Omfartsvejen.I området ligger en stor bygning, der har været anvendt til elektronikfabrik for mobilindustrien. Bygningen har i dag status af messecenter, og indeholder flere erhvervslejemål. Området kan anvendes til erhvervsformål som f.eks. messe og udstilling, udvalgsvarehandel med særligt pladskrævende varegrupper, kontorer, cafe, forlystelser liberale erhverv ol.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Pandrup er 2.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m².

Pandrup

Lokalplaner inden for området:
152 (vedtaget)
192 (vedtaget)
23-003 (vedtaget)

Status: Vedtaget